• By ArhiProPub
  • / 05/12/2022
  • / Diverse
”Cand construim, trebuie sa ne gandim ca o facem pentru totdeaua.” John Ruskin

Plecand de la aceasta  intentie putem spune ca acest aspect poate fi realizat numai in conditia in care o constructie este urmarita pe tot parcursul procesului de realizare de catre un Diriginte de santier autorizat.

Cine este?

Diriginte de santier- specialist autorizat cu activitate in domeniul constructiilor care verifica executia corecta a  lucrarilor in conformitate cu documentatia tehnica aferenta.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(1) din Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul MDRT nr.1496/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ( Ordinul MDRT nr. 277/2012 si Ordinul MDRT nr. 3482/2013), dirigintele de santier este persoana fizica angajata de investitor /beneficiar , cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor.

Este obligatoriu?

Conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, este obligatoriu ca investitorul sa asigure verificarea  execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau operatori economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Este necesar?

Pe tot parcursul procesului de verificare a lucrarilor de constructii, un diriginte de santier are o multime de obligatii si raspunderi incepand cu faza de pregatire a investitiei, apoi pe parcursul executiei lucrarilor  precum si la receptia finala . Respectarea si aplicarea in totalitate a  acestor raspunderi si obligatii de catre un diriginte de santier duc la realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiei, a urmatoarelor cerinte fundamentale:

  1. a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
  2. b) securitate la incendiu;
  3. c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
  4. d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
  5. e) protecţie împotriva zgomotului;
  6. f) economie de energie şi izolare termică;
  7. g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

 

Mai mult de cat atat urmarirea procesului de realizare al unei constructii de catre un diriginte de santier duce la optimizarea costurilor, incadrarea in termenul de valabilitate a autorizatiei de construire, intocmirea documentatiei corecte si complete de catre factorii implicati precum si obtinerea de catre investitor a unei experiente placute prin serviciile de consultanta oferite in toata aceasta perioada contractuala.

Cine il verifica?

Un diriginte de santier este autorizat de catre ISC si prin urmare el poate fi verificat si tras la raspundere de catre persoane cu atributii de control din cadrul  Inspectoratului de Stat in Constructii care pot dispune amendarea, suspendarea sau anularea autorizatiei de diriginte de santier.

Rapunderea dirigintelui de santier privind viciile ascunse ale cladirii este pentru o perioada de cel putin 10 ani si pentru viciile structurii de rezistenta este pentru toata durata proiectata a constructiei.

In concluzie putem spune ca un diriginte de santier este o obligatie necesara sau o necesitate obligatorie!