1. Investitorii

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii asupra construcţiilor existente, în sensul legii. Pentru realizarea proiectului in vederea eliberarii autorizatiei de construire investitorii apeleaza la serviciile proiectantilor.

  1. Proiectantii
  • Arhitectul ( sef de proiect) este persoana care transpune nevoile omului in realitate, prin constructie.
  • Inginerul structurist este persoana care stabileste structura de rezistenta a unei cladiri in urma calculelor efectuate.
  • Inginerul proiectant de instalatii este persoana cu rolul de a realiza partea de proiectare a instalatiilor.

Dupa realizarea documentatiei tehnice de catre proiectant, investitorul apeleaza la serviciile Verificatorilor de proiecte atestati in vederea verificarii proiectului in conformitate cu legile in vigoare.

  1. Verificatorii de proiecte atestati

Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

In cazul in care se fac interventii asupra unor cladiri existente este obligatoriu intocmirea unei expertize tehnice care este realizata de catre un expert tehnic atestat.

  1. Expertii tehnici atestati

Expert tehnic atestat este persoana angajata pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii sau construcţii aflate în exploatare si care isi asuma in totalitate raspunderea pentru solutiile date.

În cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., experţii tehnici atestaţi participă la evaluarea stării tehnice a construcţiilor avariate în vederea stabilirii condiţiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a acestora.

Urmarirea executiei lucrarilor de constructii este obligatorie si se asigura prin  Diriginti de santier si Responsabili tehnici cu executia.

  1. Dirigintii de santier autorizati

Un Diriginte de santier autorizat, ca si reprezentant al investitorului, are atributia de a verifica executia corecta a lucrarilor de constructii, in conformitate cu documentatiile tehnice, tehnico- economice aferente.

  1. Responsabili tehnici cu executia (RTE)

Responsabilul tehnic cu executia, ca si reprezentant al executantului, are rolul de a asigura calitatea executiei lucrarilor de constructii, pe care le coordoneaza din punct de vedere tehnic pe toata durata procesului de realizare.

  1. Executantii

Executantul reprezinta partea care realizeaza lucrarea de constructie, respectand in totalitate cerintele proiectului.